Blog

IoT - Nesnelerin Interneti

IoT kısaltması ile bilinen "internet of things" yani "nesnelerin interneti" kavramı her geçen gün çok daha fazla kullanım alanı bularak etki alanını genişletmeye devam ediyor. IoT'den bahsedildiğinde M2M kısaltması ile bilinen "machine to machine"den bahsedilmeden geçilmesi de pek mümkün değildir. Çünkü her iki kavram da aslında birbirlerini tamamlayıcı bir rol üstlenirler. M2M, makinaların -insan yardımı olmadan- birbirleri ile ya da şirketlerin bilgi merkezleriyle kablosuz iletişim kurabilmesini sağlayan teknolojidir. Nesnelerin interneti en genel tanımıyla fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır.

Okumaya Devam Et...

Dijital Reklamcılıkta Marka Güvenliği

Geçmişten günümüze marka güvenliği her zaman reklamın bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Gazete, dergi, TV, radyo gibi daha geleneksel mecralarda reklamveren ve marka imajını korumak oldukça kolaydır. Ancak dijital mecralar için bunun kontrol edilmesi özel bir çaba gerektirir. Marka güvenliği, bir reklamın, reklamverenin markasına zarar verebilecek sakıncalı/zararlı bir içerikte görünmesini engellemek anlamına gelir. Uçak kazasıyla ilgili bir haberin hemen yanında yer alan bir havayolu reklamını hayal etmeniz bu sorunu açıklamak için güzel bir örnek olabilir.

Okumaya Devam Et...

Dijital Reklamcılıkta Semantik Hedefleme

Dijital(online) reklam harcamaları dünyaya paralel olarak Türkiye’de de düzenli olarak artmaya devam ediyor. Bu noktada en büyük beklenti harcama artışına paralel olarak verim artışının da gerçekleşmesidir. Genel olarak reklamveren olarak aylık sabit bir reklam bütçeniz vardır ve bu bütçe ile sitenize müşteri çekip ürün/hizmet satışınızı artırmak istersiniz. Eğer hedef kitlenizin davranışlarını, beklentilerini internet üzerinde bıraktığı ayak izlerini yeterince doğru olarak bilmiyorsanız bütçenizi size müşteri olma ihtimali hiç olmayan bir kitle ile paylaşıyor olma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Okumaya Devam Et...

Reklam Körlüğünü Aşmak İçin Yeni Bir Yaklaşım - adinText AdServer

Reklam Körlüğü kullanıcıların web/mobil sayfalarda yer alan "reklam gibi" görünen tüm elementleri görmezden gelmesidir. adinText yeni nesil adserver platformu pazardaki mevcut bütün reklam modellerini desteklemekle birlikte yeni yaklaşımlarla reklam körlüğünün aşılmasını sağlıyor. Platformun en belirgin ve öne çıkan özelliği ise ziyaretçinin okumakta olduğu içeriği analiz ederek içerikle en uyumlu reklamın servis edilmesini sağlamasıdır. Okunan içerikle ilişkili bir reklamın geri dönüşüm oranları da klasik bulk reklam gösterme modellerine göre çok daha yüksek olmaktadır.

Okumaya Devam Et...

Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Nedir?

Dijital verinin toplanması ve saklanmasındaki gelişmeler, saklanan verilerin giderek artan bir ivme ile büyümesine sebep olmaktadır. Öte yandan internet kullanımının sıradanlaşması ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi bu yolla elde edilen verinin artışını hızlandırmaktadır. Bu nedenle veri çeşitliliği de düzenli olarak artmaktadır. Kredi kartı verileri, banka kayıtları, giriş/çıkış kart sistem kayıtları, market alışveriş verileri, web sitesi logları, e-mail içerikleri, tıbbi kayıt verileri gibi çok çeşitli alanlarda yeni veri türleri ile karşılaşmak mümkündür.

Okumaya Devam Et...