IoT kısaltması ile bilinen "internet of things" yani "nesnelerin interneti" kavramı her geçen gün çok daha fazla kullanım alanı bularak etki alanını genişletmeye devam ediyor. IoT'den bahsedildiğinde M2M kısaltması ile bilinen "machine to machine"den bahsedilmeden geçilmesi de pek mümkün değildir. Çünkü her iki kavram da aslında birbirlerini tamamlayıcı bir rol üstlenirler. M2M, makinaların -insan yardımı olmadan- birbirleri ile ya da şirketlerin bilgi merkezleriyle kablosuz iletişim kurabilmesini sağlayan teknolojidir. Nesnelerin interneti en genel tanımıyla fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. IoT yalnızca cihazların internete bağlanması olarak anlaşılmamalıdır. RFID gibi tanımlayıcılar ve çeşitli sensörler de bu kavram içinde kabul edilmelidir.

IoT - Internet of Things
Her teknoloji temelde bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkar. Bir teknolojik yenilik ne kadar etkileyici olursa olsun eğer bir ihtiyacı karşılamıyorsa unutulmaya ya da ileri bir tarihte kullanılmak üzere rafa kaldırılmaya mahkumdur. Uzun yıllar boyunca hemen hemen bütün cihazlar sadece kendi görevini yerine getiren kapalı sistemler olarak üretildi ve kullanıldılar. Internet ve mobil ağların hızlı yükselişi ile birlikte aynı işi yapan cihazlar, sensör ve elektronik devreler ile donatılarak durum bilgilerini uzak bir makineye gönderebilecek şekilde yeni yetenekler kazandılar. Böylece cihazların uzak makineler ile iletişim kurmaları kolaylaştı ve insanlar da onları her yerden, her zaman gözlemleme ve kontrol etme şansına sahip oldular. Kısacası IoT'nin yaygınlaşması temelde mobil internetin yaygınlaşması, ucuzlaması ve hızlanması ile doğrudan ilişkilidir.

IoT'de bir merkeze ya da bir başka makineye gönderilecek verinin çok düşük boyutlu olması esastır. Bu veri aşağıdaki örneklerdeki gibi olabilir;

 1. Bir cihazın çalışır durumda olup olmadığı bilgisi
 2. Otomatik bir kahve makinesinde ürün miktar bilgisi
 3. Ev otomasyon sistemleri için bir kapı ya da pencerenin açık olup olmadığı bilgisi
 4. Elektrik sayaçları için okuma bilgisi
 5. Cihazların günlük ortalama enerji tüketimi
 6. Değerli eşyaların konum bilgisi
 7. Toprak nem oranı ve yerel hava durumu bilgisi

"Big data" olarak adlandırılan "büyük veri" de yine nesnelerin interneti ile çok yakın ilişki içerisindedir. Çünkü verinin büyümesine yol açan da M2M iletişim yapabilen IoT cihazların yaygınlaşmasıdır. Mevcut durumda IoT iki bölüme ayrılabilir.

 1. Mevcut işini yapmaya devam eden ve "akıllanan" cihazlar: Bu cihazlara örnek olarak otomatik bir kahve makinesi verilebilir. Bu makine, üzerindeki durum bilgisini uzak bir sisteme gönderse de göndermese de aynı işi yapmaya devam etmektedir. Yani cihazın asli işi eski yaptığı iş ile birebir aynıdır. IoT ile birlikte bu cihaz; arıza, kahve tüketim bilgisi gibi verileri belirli periyotlarla merkezi noktalara otomatik olarak iletme kabiliyeti kazanmış olur. Burada asıl önemli nokta cihazdan alınan verilerin hizmet kalitesi ve verimliği artırma yönünde kullanılmasıdır. Teknik servis yönlendirmeleri ve kahve takviyeleri bu veri kullanılarak optimum şekilde yapılabilirse aynı iş modeli ile verimlilik artışı sağlanmış olur.

 2. Öncesinde olmayan IoT'nin yaygınlaşması ile ortaya çıkan cihazlar: Amazon Dash Button buna bir örnek olarak verilebilir. Kullanıcıların evlerine yerleştirdikleri bir buton ile belirli bir ürünü sipariş etmelerini sağlayan fiziksel bir cihazdır ve yeni bir iş modeli uygulamasıdır.

IoT - Internet of Things
IoT ile hayatı kolaylaştıracak çözümlerden bazı örnekler;;

 1. Uzaktan sayaç okuma
 2. Bireysel sağlık ve spor aktivite takibi
 3. Akıllı tarım sistemleri(toprak nem oranı ve yerel hava durumu bilgisine göre otomatik sulama)
 4. Akıllı şehir sistemleri (otomatik sokak aydınlatması, trafik akış kontrolü, enerji tasarrufu, çöp konteyner doluluk oranına göre çöp toplama)
 5. Akıllı ev sistemleri
 6. Akıllı çevre sistemleri (Nem ve sıcaklık ölçümü ile ormanlarda yangın söndürme/erken uyarı sistemleri)